Ongoing Events

August 24, 2021

इन्जिनियरिङ कलेजहरुलाई अतिरिक्त शुल्क नलिन शिक्षा समितिको निर्देशन

८ भदौ, काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले इन्जिनियरिङ कलेजहरुलाई अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ । कक्षा १२ को परीक्षा सम्बन्धमा, इञ्जिनियरिङ्ग कलेजको शुल्कका […]
June 30, 2020

LAST DAY OF ‘3-DAYS WEBINAR ON CYBER SECURITY AND CYBER SPACE.”

Oxford STEM Club in Association with Semicolon Tec and Code for Change successfully conducted the very third and the last session of the ‘ Webinar On […]
June 29, 2020

SECOND DAY OF ‘ WEBINAR ON CYBER SECURITY AND CYBER SPACE.

Oxford STEM Club in Association with Code for Change and Semicolon Tec successfully completed the scheduled Second  Day of  ‘3-Days Webinar On Cyber Security And Cyber […]
June 28, 2020

First Day of Webinar On Cyber Security And Cyber Space Successfully Completed.

Oxford STEM Club in Association with  Code for Change and Semi-Colon Tech successfully conducted the very first session of the Webinar On Cyber Space And Cyber […]